Handisam samordnar funktionshinderspolitiken i Sverige. Vi arbetar för att skynda på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga.
Increase text size Decrease text size